หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

เลือดออกขณะตั้งครรภ์

ปัญหาเลือดออกขณะตั้งครรภ์เป็นปัญหาที่พบไดและสร้างความกังวลแก่คนตั้งครรภ์ไม่น้อย สาเหตุที่มีพบมีได้หลายอย่าง ถ้าเลือดออกไม่มากก็จะหยุดเอ็งได้ บางชนิดอาจจะอันตรายต่อมารดาและเด็ก จะแบ่งเลือดออกขณะตั้งครรภ์เป็น

  1. เลือดออกในระยะแรกของการตั้งครรภ์โดยเฉพาะใน 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ ์อาจจะมีเลือดออกเล็กน้อยได้แพทย์อาจจะตรวจหาระดับฮอร์โมน hcg และตรวจ ultrasound เพื่อหาสาเหตุของเลือดออกซึ่งอาจจะพบหรือไม่พบสาเหตุก็ได้
การแท้งบุตร การมีเลือดออกเป็นสัญญาณเตือนของการแท้งบุตร โดยมากพบใน 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ พบได้ประมาณร้อยละ20ของการตั้งครรภ์ ถ้าหากท่านมีเลือดออกทางช่องคลอดร ่วมกับการปวดท้องน้อย และมีเนื้อเยื่อออกทางช่องคลอดแสดงว่าแท้งบุตร เมื่อท่านไปพบแพทย์อย่าลืมนำเนื้อเยื่อนั้นไปด้วย เพื่อที่แพทย์จะได้พิจารณาว่าเนื้อเยื่อออกหมดหรือยัง เพราะหากมีเนื้อเยื่อตกค้างไว ้จะทำให้เลือดออกไม่หยุดแพทย์จะพิจารณาขูดมดลูก การแท้งไม่สามารถป้องกันได ้เป็นกลไกในการขับการตั้งครรภ์ที่ไม่สมบูรณ์ออกมา ยังไม่มีหลักฐานว่าเกิดจากการร่วมเพศหรือการออกกำลังกาย แต่ถ้าหากท่าน 2-3 ครั้งแพทย์จะตรวจหากความผิดปกติ

A รกเกาะปกติ     B รกเกาะต่ำ    

D รกลอกก่อนกำหนด

  1. เลือดออกในช่องหลังเดือนที่ 3 อาจจะเกิดจากปากมดลูกอักเสบธรรมดา หรือมีโรคที่ต้องรีบให้การรักษาโดยรีบด่วน

กลับไปหน้าการตั้งครรภ์

   

fb google