หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การแท้งบุตร

การแท้งบุตรหมายถึงการตั้งครรภ์ไม่สามารถดำเนินต่อ ทำให้เด็กออกมาก่อนกำหนดภายใน 20 สัปดาห์ของการการตั้งครรภ์ จากการศึกษาพบว่าร้อยละ 10-25 ของการตั้งครรภ์มีการแท้งโดยที่ไม่รู้ตัว

การแท้งมักจะเกิดช่วงไหนของการตั้งครรภ์

การแท้งส่วนใหญ่จะเกิดในช่วง 13 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ ดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณแม่ต้องดูแลตัวเอง โดยการลดความเสี่ยงของการแท้ง

สาเหตุของการแท้ง

สาเหตุของการแท้งมีได้หลายสาเหตุ แต่สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือเกิดความผิดปกติของโครโมโซม ซึ่งอาจจะเกิดความผิดปกติที่ไข่ หรือตัวเชื้ออสุจิ หรือช่วงที่ตัวอ่อนแบ่งตัว สาเหตุอื่นๆได้แก่

  • ปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมน พบว่ามารดาที่มีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนต่ำ ซึ่งมีผลต่อเยื่อบุโพรงมดลูกซึ่งเป็นที่อยู่ของตัวอ่อน และเป็นแหล่งอาหารสำหรับ การเจริญเติบโต หากฮอร์โมนน้อยเยื่อบุโพรงมดลูกก็มีสภาพไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ตัวอ่อนก็เจริญต่อไม่ได้จะทำให้เกิดการแท้งขึ้น
  • ปัญหาเกี่ยวกับการติดเชื้อโรคของคุณแม่
  • ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของคุณแม่

ใครมีโอกาสแท้ง

หญิงเจริญพันธ์จะมีโอกาสแท้งโดยเฉลี่ย 10-25 % หญิงที่อายุมากขึ้นความเสี่ยงต่อการแท้งย่อมเพิ่มมากขึ้น

อาการของการแท้งบุตร

หากคุณแม่มีอาการดังต่อไปนี้ควรจะปรึกาาแพทย์ของท่าน

ชนิดของการแท้งบุตรมีอะไรบ้าง

การแท้งเป็นกระบวนการที่มีการขับเลือดหรือตัวอ่อนออกมา และยังแบ่งเป็นระยะอีกมาก การเรียนรู้กระบวนการพัฒนาของเด็กในไตรมาสแรก และการตรวจวินิจฉัยของแพทย์จะทำให้ท่านทราบขั้นตอนในการดูแลตัวเอง ศัพท์ทางการแพทย์ที่มักจะพูดถึงเมื่อเกิดการแท้ง

การดูแลเมื่อแท้ง

หลักการรักษาผู้ที่แท้งคือระวังเลือดออก และการติดเชื้อ หากตั้งครรภ์อ่อนแล้วแท้ง ร่างกายก็สามารถขับตัวอ่อนและรกออกหมด แต่หากขับไม่หมดมีเลือดออกจะต้องทำการขูดมดลูก หากพบว่าเลือดออกไม่หยุด และมีไข้สูงหนาวสั่นต้องรีบไปพบแพทย์

การป้องกันการแท้ง

เนื่องจากการแท้งส่วนใหญ่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม ดังนั้นจึงไม่มีทางป้องกันได้ ดังนั้นก่อนการตั้งครรภ์ควรจะดูแลตัวเองให้แข็งแรง

เมื่อท่านทราบว่าตั้งครรภ์ท่านต้องดูแลอะไรบ้าง

   

fb google