หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

การดื่มกาแฟไม่ทำให้ใจสั่นเพิ่มขึ้น

ท่านยังจำอาการของการดื่มกาแฟแก้วแรก หรือการแฟที่มีความเข้มข้นสูงๆได้หรือไม่ ส่วนใหญ่จะมีอาการใจสั่นและหัวใจเต้นเร็ว ทำให้เกิดความคิดว่ากาแฟเป็นสาเหตุของการเต้นผิดปกติของหัวใจที่เรียกว่า Atrial fibrillation ประกอบก่อนหน้านี้มีการศึกษาพบว่ากาแฟทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดปกติ จึงได้มีการศึกษาโดยBethesda, MD ตีพิมพ์ September 2010 issue of the American Journal of Clinical Nutrition. โดยศึกษาผู้ป่วยมากกว่า 30000 คนใช้เวลาติดตาม 14 ปีพบว่า

โดยพบว่าคนที่ดื่มน้อยประมาณ 22 mg/day สูงสุด 655 mg/dayโดยประเมินว่า กาแฟหนึ่งแก้วมี 137 mg/แก้ว,น้ำชา 47 mg/cup of tea,น้ำอัดลมมี 46 mg/กระป๋อง,ช็อคโกแลตมี 7 mg/ชิ้น

พบว่าอัตราการเกิดหัวใจเต้นผิดปกติไม่มีความแตกต่างระหว่างผู้ที่รับกาแฟมากหรือน้อย แต่ผู้วิจัยให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าหากเป็นการดื่มปกติความเสี่ยงมิได้เพิ่มขึ้น แต่หากมีการดื่มที่มากกว่าปกติอาจจะเพิ่มความเสี่ยงขงการเกิดหัวใจเต้นผิดปกติ

ข้อเสนอแนะ

สำหรับท่านที่มีโรคหัวใจหรือความดันโลหิตสูงควรจะลดปริมาณกาแฟเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง สำหรับคนทั่วไปก็ควรจะรับแต่พอควร หากง่วงควรจะแก้ด้วยการนอนให้เพียงพอน่าจะเป็นวิธีที่ถูกต้อง

   

fb google