หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

คำแนะนำการตรวจสุขภาพของสตรี

แม้ว่าคุณจะไม่มีอาการของโรค ไม่เจ็บไม่ป่วย ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีสุขภาพดี การไปตรวจสุขภาพเพื่อ

 • จะค้นหาว่าคุณมีโรคที่ยังไม่แสดงอาการของโรค
 • ตรวจหาโรคที่หากพบในระยะเริ่มต้นจะทำให้รักษาหายขาด เช่น มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น
 • ค้นหาความเสี่ยงของการเกิดโรค เช่น โรคอ้วนลงพุง
 • วิธีการดูแลสุขภาพตนเอง และครอบครัว

การเตรียมตัวก่อนไปตรวจสุขภาพ

ก่อนที่ท่านจะไปตรวจสุขภาพ ท่านต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้แพทย์พิจารณา ข้อมูลที่สำคัญได้แก่

ตารางแสดงการตรวจสุขภาพที่สำคัญรวมทั้งความถี่ของการตรวจของการตรวจ

การตรวจสุขภาพสตรี
การตรวจและฉีดวัคซีน อายุ 18-39 อายุ 40-49 อายุ 50-64 อายุ>65
ความดันโลหิตสูง(คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม) เริ่มที่ 21 หลังจากนั้นวัดทุก 2 ปี ทุก 2 ปี ทุก 2 ปี ทุก 2 ปี
ไขมัน Cholesterol เริ่มที่ 20 หลังจากนั้นวัดทุก 5 ปี วัดทุก 5 ปี วัดทุก 5 ปี วัดทุก 5 ปี
Pap test ทุก 1-2 ปีอายุมากกว่า 30 ตรวจทุก 2-3 ปี ทุก 2-3 ปี ทุก 2-3 ปี ทุก 2-3 ปี
การตรวจภายใน(กดเพื่ออ่านเพิ่ม) ทุกปี ทุกปี ทุกปี ทุกปี
การตรวจเต้านม(กดเพื่ออ่านเพิ่ม) ตรวจครั้งแรกอายุ 20 หลังจากนั้นทุก 3 ปี ทุกปี ทุกปี ทุกปี
การตรวจ ultrasound เต้านม Mammography   ทุกปี ทุกปี ทุกปี
การตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่
โดยการตรวจ
       
    ทุกปี ทุกปี
 • ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่
    ทุก 5 ปี ทุก 5 ปี
 • การตรวจ Xray ลำไส้ใหญ่ด้วยการสวนสี
    ทุก 5-10 ปี ทุก 5-10 ปี
 • การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ colonoscope
    ทุก 10 ปี ทุก 10 ปี
Bone density measurementความหนาแน่ของกระดูก       ทุก 3-5 ปี
การฉีดวัคซีน        
Tetanus-diphtheria ทุก 10 ปี ทุก 10 ปี ทุก 10 ปี ทุก 10 ปี
Influenza shot     ทุกปี ทุกปี
Pneumococcal       ฉีดครั้งเด

 

นอกจากนั้นอาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมเช่น

หลังจากที่ได้ตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วท่านต้องตั้งคำถามแพทย์ดังนี้

ปัญหาทางสุขภาพที่พบบ่อยในผู้หญิงได้แก่

 1. โรคหัวใจ
 2. โรคมะเร็ง
 3. โรคหลอดเลือดสมอง
 4. โรคเบาหวาน
 5. โรคถุงลมโป่งพอง
 6. โรคปอดบวม
 7. Alzheimer's disease
 8. อุบัติเหตุ การหกล้ม

การตรวจสุขภาพสตรี การตรวจสุขภาพบุรุษ การแปลผลเลือด

   

fb google