หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ

 

สิวเสี้ยน

คำว่า comedone หมายถึงต่อมขุมขนที่มีไขมันอุดตัน หากหัวสิวเปิดสู่ผิวเรียก open comedone ลักษณะเป็นหัวสิวหัวเล็กๆสีดำ ส่วนหัวสิวที่ไม่เปิดสู้ผิวหนังเรียก close comedone ลักษณะจะเป็นตุ่มหัวขาวๆ ไม่ว่าจะเป็นสิวชนิดไหนก็ไม่ควรจะบีบหัวสิวออก ที่เห็นเป็นสีดำเนื่องจากเป็นเนื้อเยื่อที่ตายแล้ว มิใช่เกิดจากสิงสกปรก ดังนั้นไม่จำเป็นต้องขัดหรืออาบน้ำบ่อยหรือถูแรงๆเพราะจะเป็นผลเสียต่อผิวหนัง

การรักษา

comedone

หน้าโรคผิวหนัง

   fb google