หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ

 

การรักษาสิว

หลักการรักษาสิว

การรักษาสิวจะต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดสิว และจะต้องแยกชนิดของสิว ระดับความรุนแรงของสิว และการใช้ยาอย่างถูกต้อง

  • หลีกเลี่ยงภาวะที่ทำให้หน้าชื้นเช่น sauna การทำงานในครัว
  • งดใช้เครื่องสำอางที่ทำให้เกิดสิว เครื่องสำอางที่เพิ่มความมัน หรือเลือกเครื่องสำอางที่ถูกกับผิวหน้า
  • งายาหรือครีมทาก่อนนอน
  • ห้ามบีบหรือแกะสิวโดยเด็ดขาด เพราะอาจจะทำให้สิวลุกลาม
  • อาหารสามารถรับประทานได้แต่ก็ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มัน และหวานและก็อย่ารับมากจนอ้วน
  • ห้ามถูหน้าแรงๆในขณะล้างหน้า ล้างหน้าวันละ 2 ครั้งและใช้ผ้าซับเบาๆ
  • คนที่หน้ามันให้ล้างหน้าด้วยสบู่อย่างน้อยวันละ 4 ครั้ง
  • การเลือกยาทาสิวขึ้นกับชนิดของสิวซึ่งควรจะปรึกษาแพทย์
  • การเลือกรับประทานยาขึ้นกับแพทย์ที่ดูแล
  • หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดด

การรักษาสิวแบบอ่อน

สิวที่เป็นไม่มากมักจะรักษาด้วยยาทาเพียงอย่างเดียว และมีข้อควรปฏิบัติดังนี้

ยาทาสิวที่สามารถเลือกหาซื้อเพื่อทาสิว

ยาทาที่แพทย์มักจะจ่าย

การรักษาโรคสิวที่มีระดับความรุนแรงปานกลาง

การรักาาพื้นฐานจะเหมือนการรักาาสิวที่มีระดับความรุนแรงอย่างอ่อน แต่จะเพิ่มยารับประทานอย่างน้อย 6 เดือน

การรักษาผู้ที่เป็นสิวที่มีระดับรุนแรง

ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะได้อนุพันธ์ของวิตามินเอ  isotretinoin. ร่วมกับ ยาปฏิชีวนะในระดับสูงเป็นเวลา 6 เดือน

ยารักษาสิว

การรักษาสิวทางกายภาพ

สิว | สาเหตุของสิว | ชนิดของสิว | การรักษาสิว | ยารักษาสิว| แผลเป็น

   fb google