หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

BUTTERFLY RASH

ภาพที่ท่านเห็นเป็นผื่นที่เกิดจากโรค SLE ลักษณะเป็นผื่นแดง บวม และมีเส้นเลือดฝอยบาน Telangiectasia อยู่บนแก้มและดั้งจมูก ถ้าเป็นมากอาจจะเป็นตุ้มใส หรือเป็นแผล

การรักษา

   


fb google