หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ถุงยางคุมกำเนิด

การคุมกำเนิดมีได้หลายวิธีคือ IUD การใส่ห่วง, diaphragmถุงยางอนามัยสำหรับผู้หญิง, cervical cap และยาคุมกำเนิด pill แต่การใช้ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันทั้งการตั้งครรภ์์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้แก่โรค AIDS, chlamydia, genital herpers, genial warts, gonorrhea, hepatitis B, and syphilis ไม่ว่าจะมีเพศสัมพันธ์ทางปาก ช่องคลอด หรือทางทวารหนัก

การป้องกันโรคติดต่อที่ได้ผลดีคือ

  • การงดการมีเพศสัมพันธ์
  • การมีสามีหรือภรรยาคนเดียว
  • การสวมถุงยางอนามัยซึ่งไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ 100% แต่ลดอุบัติการณ์ของการติดเชื้อลงได้อย่างมาก

ข้อควรระวังการคุมกำเนิดชนิดอื่นคุมได้เฉพาะการตั้งครรภ์ไม่สามารถป้องการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ดังนั้นหากจะมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เราไม่ทราบว่ามีการติดเชื้อโรคหรือไม่ต้องสวมถุงยางอนามัยทุกครั้ง หากไม่ยอมสวมก็ให้ปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ทันที

ใครที่ต้องสวมถุงยางอนามัย

การสวมถุงยางปลอดภัย 100% หรือไม่

การใช้ถุงยางอนามัยให้ปลอดภัยสูงสุด

ถุงยางอนามัยเหมาะสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักหรือไม่

ใช้สารหล่อลื่นอย่างไร

การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องทำอย่างไร

จับปลายถุงยางและไล่ลมออกให้หมด หากเป็นถุงยางที่ไม่มีที่เก็บน้ำเชื้อต้องเหลือพื้นที่สำหรับเก็บน้ำเชื้อ
ม้วนถุงยางลงคลุมตลอดอวัยวะเพศใหคลุมถึงโคนอวัยวะเพศ
   

fb google