หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ

ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ

 

ภาพแสดงตาของผู้ป่วยที่คอพอกเป็นพิษจะเห็นตาขาวทั้งข้างบนและล่าง

กลับหน้าแรก

   


fb google