หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การเจาะเลือดเพื่อประเมิน | วิธีเจาะเลือดหาระดับน้ำตาลด้วยตัวเอง  |  การตรวจปัสสาวะ | Hemoglobin A1c | การเจาะหาไขมันในเลือด

วิธีตรวจปัสสาวะด้วยตัวเอง

เป็นวิธีที่สะดวกแต่ไม่นิยม มีข้อจำกัดในการประเมินผล เพราะน้ำตาลจะถูกขับออกมา เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกิน 180 มก.% สำหรับผู้สูงอายุ อาจจะพบน้ำตาลในปัสสาวะ เมื่อน้ำตาลในเลือดเกิน 220 มก.% ดังนั้นการตรวจน้ำตาลในเลือดจึงบงบอกน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดีนัก นอกจากนั้นหากมีการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะ หรือเก็บปัสสาวะไม่ถูกต้องก็อาจจะทำให้การแปรค่าผิดไป

โรคเบาหวานและการดูแลตัวเอง

มีขั้นตอนปฏิบัติในการตรวจสอบปัสสาวะดังนี้

 1. ถ่ายปัสสาวะให้หมด
 2. ดื่มน้ำสะอาด 1-2 แก้ว
 3. ให้ถ่ายปัสสาวะลงในภาชนะที่สะอาด
 4. ตรวจสอบหาน้ำตาลในปัสสาวะโดยจุ่มแทบลงในภาชนะที่เก็บปัสสาวะแล้วยกขึ้นทันที
 5. ถือแผ่นทดสอบไว้ 30 วินาทีถึง 1 นาที
 6. เทียบสีกับข้างขวด
แถบแสดงภาวะน้ำตาลในปัสสาวะ มก.%
 

0

 

50

 

100

 

300

 

1000

ถ้าหากน้ำตาลในปัสสาวะเป็น 50-100 มก.% คุณควรจะทบทวนและปรับปรุงการดูแลตัวเองในการควบคุมเบาหวาน

ถ้าผลตรวจน้ำตาลในปัสสาวะเป็น 300-1000 มก.%แสดงว่าควบคุมเบาหวานไม่ดี ควรปรึกษาแพทย์

ข้อแนะนำสำหรับการตรวจปัสสาวะด้วยแทบ

การตรวจหาส่ารคีโตนในปัสสาวะ

สารคีโตนเป็นสารเคมีที่ร่างกายสร้างขึ้น เมื่อร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาล หรือเมื่อเราอดอาหาร ทำให้ร่างกายเผาผลาญไขมันในเนื้อเยื่อมาใช้ทำให้เกิดสารคีโตน และกรดแลคติกเกิดขึ้น หากขาดอินซูลินนานๆจะมีสารคีโตนและกรดแลคติกมากที่เรียกว่า คีโตอะซีโดซีส ( Ketoacidosis ) ดังนั้นการตรวจหาคีโตนในปัสสาวะจะทำให้ทราบว่าร่างกายขาดอินซูลินหรือไม่ ควรตรวจหาสารคีโตนในปัสสาวะเมื่อไร

สิ่งที่เกิด การอ่านผล การปฏิบัติ
ไม่เปลี่ยนสี ไม่มีคีโตน ทำเหมือนปกติ
สีชมพู เริ่มมีคีโตน
 • ให้ดื่มน้ำมากๆ
 • ออกกำลังกายได้ตามปกติ
สีม่วงอ่อน มีคีโตนเล็กน้อย
สีม่วง มีคีโตนปานกลาง
 • ให้ดื่มน้ำมากๆ
 • งดออกกำลังกาย
 • โทรปรึกษาแพทย์
สีม่วงแก่ มีคีโตนมาก

ข้อดีของการตรวจสารคีโตน

   

การตรวจหาโปรตีนในปัสสาวะ

การตรวจเลือดและปัสสาวะด้วยตัวเอง

วิธีเจาะเลือดหาระดับน้ำตาลด้วยตัวเอง  |  การตรวจปัสสาวะ | Hemoglobin A1c |

หลักการรักษา

การควบคุมอาหาร | การออกกำลังกาย | การรักษาเบาหวานด้วยยา | การใช้อินซูลิน | การประเมินการรักษา | โรคเบาหวานกับสุภาพสตรี | โรคเบาหวานและการท่องเที่ยว | การดูแลเมื่อเวลาป่วย | เบาหวานกับเอสไพริน | การดูแลในช่องปาก | การดูแลผิวหนัง

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน | อาการโรคเบาหวานการวินิจฉัย | การคัดกรอง | ชนิดของเบาหวาน | หลักการรักษา | โรคแทรกซ้อน | เป้าหมายในการควบคุมเบาหวาน | การติดตามและการประเมิน | การป้องกันโรคเบาหวาน


fb google