หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

อาการของโรคไตจากเบาหวาน

ผู้ป่วยเบาหวานที่เริ่มเป็นโรคไตในระยะแรกจะไม่มีอาการ การตรวจปัสสาวะอาจจะพบโปรตีนในปัสสาวะ หากควบคุมน้ำตาล ความดันโลหิตไม่ดี ก็จะกลายเป็นไตวาย

อาการและอาการแสดง

โดยทั่วไปในระยะเริ่มแรกไม่มีอาการอะไร จนกระทั่งไตเริ่มเสื่อมจึงเกิดอาการบวม เหนื่อยง่าย อาเจียน อ่อนเพลีย ดังนั้นควรพบแพทย์เพื่อตรวจปัสสาวะ

การรักษาและการป้องกัน

เท้าบวม
  1. การควบคุมเบาหวาน จากการศึกษาของหลายสถาบันมีชื่อและเชื่อถือได้ สรุปว่าการควบคุมการควบคุมน้ำตาล ให้ใกล้เคียงปกติให้มากที่สุด สามารถลดอุบัติการณ์ของ microalbuminuria และโรคไต
  2. การตรวจหาปริมาณไข่ขาวในปัสสาวะ
  1. การคุมความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่หนึ่งมักพบมีความดันโลหิตสูง เมื่อพบว่ามี microalbuminuria แล้ว ส่วนเบาหวานชนิดทีสองมักพบมีความดันโลหิตสูงร่วมด้วยตั้งแต่วินิจฉัยได ้ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากภาวะที่เรียกว่า insulin resistant syndrome[เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อ้วน ไขมัน triglyceride, LDL-C  สูง เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ง่าย)
  1. การควบคุมอาหารโปรตีนต่อการเปลี่ยนแปลงโรคไต ถ้าไตยังเสื่อมไม่มากให้รับประทานโปรตีน 0.8-1 ก/กม/วัน ถ้าไตเสื่อมมากขึ้นให้ลดเหลือ 0.8 ก/กม/วันซึ่งจะชะลอ การเสื่อมของไต
  2. หากใช้ยา ACE Inhibitor หรือ Angiotensin inhibitor blocker ร่วมกับยาขับปัสสาวะจะต้องมีการติดตามการทำงานของไตและเกลือโพแทสเซี่ยม
  3. หากอัตราการกรองของไตน้อยกว่า 60 มิลิเมตรต่อนาทีต้องติดตามเรื่องโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคไต
  4. รักษาการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะเช่นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือกรวยไตอักเสบผู้ป่วยจะมีอาการปัสสาวะขัดหรือขุ่น บางรายมีไข้ปวดเอวการเลือกยาปฏิชีวนะต้องระวังอย่าให้ทีผลกระทบต่อไตหากมีอาการดังต่อไปนี้ควรรีบพบแพทย์
  1. ต้องปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับยา หรือ x-ray ว่าจะมีปัญหากับไตหรือไม่
  2. การเปลี่ยนไต หรือการล้างไตแพทย์จะพิจารณาตามความเหมาะสม

ไตเสื่อมจากโรคเบาหวาน

ผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นมานาน และมีระดับน้ำตาลสูงทำให้หลอดเลือดที่ม่เลี้ยงไตตีบแข็ง มีผลทำให้การทำหน้าที่ของไตเสื่อมลง กรองของเสียไม่ได้จึงมีของเสียคั่งในร่างกายเมื่อควบคุมระดับน้ำตาลดีๆจะชะลอการเสื่อมของไต

ไตเสื่อมมีอาการอะไรบ้าง

การเสื่อมของไตจะค่อยเป็นค่อยไปโดยที่ไม่มีอาการ เราจะทราบว่าเบาหวานมีผลต่อไตหรือไม่โดยการตรวจไข่ขาวในปัสสาวะ หากสามารถควบคุมระดับความดันโลหิต ระดับน้ำตาล ไขมันงดบุหรี่ก็สามารถที่จะลดการเกิดไตวาย สำหรับอาการไตวายที่พบได้คือ

ไตเสื่อมจากโรคเบาหวาน ระบบประสาทเสื่อม

รายละเอียดของไตเสื่อมอ่านที่นี่

โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

โรคแทรกซ้อน | ภาวะฉุกเฉิน | โรคหัวใจ | โรคความดันโลหิตสูง โรคไต  โรคตา  โรคปลายประสาทอักเสบ โรคเบาหวานกับเท้า

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน | อาการโรคเบาหวานการวินิจฉัย | การคัดกรอง | ชนิดของเบาหวาน | หลักการรักษา | โรคแทรกซ้อน | เป้าหมายในการควบคุมเบาหวาน | การติดตามและการประเมิน | การป้องกันโรคเบาหวาน


fb google