หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การรักษามะเร็งเต้านม

การรักษามะเร็งเต้านม

การรักษาโรคมะเร็งเต้านมขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง

  • ชนิดของมะเร็ง
  • ระยของมะเร็ง
  • มะเร็งชนิดนั้นตอบสนองต่อฮอร์โมนหรือไม่
  • มะเร็งนั้นมียีน  HER2/neu หรือไม่

วิธีการรักษาทั่วๆไปประกอบไปด้วย

การให้ฮอร์โมน

การใช้ยาต้านฮอร์โมนจะได้ผลกับมะเร็งเต้านมที่เซลล์มะเร็งมี estrogen receptor positive เท่านั้น การให้ยามีด้วยกัน 2 วิธีคือ

ระยะของมะเร็งเต้านม มะเร็งเต้านม

fb google