หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การผ่าตัดมะเร็งเต้านม

การผ่าตัด

การผ่าตัดมะเร็งเต้านม

การผ่าตัดเต้านมมี 2 วิธีได้แก่

  1. Breast conserving surgery
  2. Mastectomy

 

1Breast conserving surgery

การผ่าตัดเอาเนื้อมะเร็งและเนื้อเต้านมรอบๆมะเร็งออกเรียกว่า Lumpectomy บางครั้งหากเป็นมากต้องตัดทั้งเต้านม

Lumpectomy

คือการผ่าตัดเอาเนื้องอกออก และอาจจะมีเนื้อดีบางส่วนออก และต่อมน้ำเหลือง

Segmental Lumpectomy

แพทย์จะผ่าตัดเอาเนื้องอก เนื้อเต้านมบางส่วน และกล้ามเนื้อใต้เนื้องอก และต่อมน้ำเหลือง

การผ่าตัดด้วยวิธีนี้มักจะต้องทำการให้รังสีรักษา หลังการผ่าตัด การผ่าตัดวิธีนี้เป็นที่นิยม แต่ก็มีกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่แนะนำให้ผ่าตัดวิธีนี้ ได้แก่กลุ่ม

โดยทั่วไปหลังการผ่าตัดจะต้องตามด้วยการฉายรังสี แต่ก็มีข้อยกเว้นไม่ต้องฉายรังสีคือ

การผ่าตัดแบบ Mastectomy

fb google
กลับหน้าเดิม  

fb google