หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

โรคมะเร็ง >> มะเร็งเต้านม >>ก้อนที่เต้านม

เมื่อคุณคลำได้ก้อนในเต้านม

เต้านมเป็นอวัยวะ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามอายุ นอกจากนั้น ยังเปลี่ยนแปลง ตามรอบเดือน ดังนั้นคุณผู้หญิงต้อง หมั่นสังเกต และคลำเต้านมตัวเอ งเป็นประจำ เพื่อที่จะได้ทราบ ว่ าเต้านมปกติเป็นอย่างไร ก่อนมีประจำเดือนเป็นอย่างไร หลังประจำเดือนเป็นอย่างไร การคลำอาจจำคลำขณะอาบน้ำ หรือคลำในห้องนอนแล้วแต่สะดวก หากคุณไม่แน่ใจว่าปกติหรือไม่ให้ปรึกษาแพทย์ประจำตัวท่าน

เต้านมปกติเป็นอย่างไร

เต้านมของคุณผู้หญิงจะเปลี่ยนแปลงตามอายุ และรอบเดือน ดังนั้นเมื่อเราคลำเต้านมแต่ละครั้งอาจจะมีความรู้สึกไม่เหมือนกัน

จากรูปเราจะพบว่าส่วนประกอบของเต้านมมีทั้ง หัวนม (nipple) ท่อน้ำนม(milk duct) ต่อมน้ำนม (lobes) เนื้อเบื่อไขมัน (fatty tissue) กล้ามเนื้อ (muscle) กระดูก(ribs) ส่วนต่อมน้ำเหลือง(lymph nodes)เราจะคลำไม่พบ ดังนั้นเมื่อเราคลำจะพบอวัยวะหรือเนื้อเยื่อดังกล่าว หากมีเนื้องอกก็จะคลำพบก้อน ซึ่งลักษณะไม่เหมือนกับเนื้อเยื่อรอบข้าง หากท่านสงสัยควรจะปรึกษาแพทย์

การวินิจฉัยก้อนที่เต้านม

แพทย์จะวินิจฉัยก้อนที่เต้านม แพทย์จะซักถามเกี่ยวกับการเจ็บป่วยครั้งนี้ ระยะเวลาที่เป็น คลำได้ก้อนนานหรือยัง มีก้อนที่อื่นอีกหรือไม่ เคยมีโรคประจำตัวหรือการรับประทานยา โดยเฉพาะฮอร์โมน ประวัติเกี่ยวกับโรคประจำตัว โรคประจำครอบครัว หลังจากนั้นจะเริ่มกระบวนการตรวจ

เริ่มต้นจะตรวจร่างกายทั่วไป อาจจะมีการคลำต่อน้ำเหลืองที่คอและรักแร้ คลำตับ

ลักษณะก้อนที่มีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็ง ซึ่งอาจจะมีเพียงหนึ่งหรือหลายอาการ

ลักษณะก้อนที่ไม่เหมือนมะเร็ง

หลังจากนั้นแพทย์จะวางแผนต่อเพื่อให้ทราบสาเหตุของโรค

การตรวจ mamogram

การตัดชิ้นเนื้อตรวจ Biopsy

หมายถึงการตัดเอาชิ้นเนื้อ เพื่อส่งตรวจทางพยาธิ(โดยการส่องกล้องจุลทัศน์) มีได้หลายวิธีดังนี้

มะเร็งเต้านม

ในบางแห่งสามารถตรวจชิ้นเนื้อขณะที่ผ่าตัดก็สามารถจะผ่าตัดครั้งเดียวแต่ทั่วไปต้องนัดมาฟังผลชิ้นเนื้อ หลังจากทราบว่าผลชิ้นเนื้อเป็นอย่างไรแพทย์จะวางแผนการรักษา

การตรวจหา receptor บนชิ้นเนื้อ

ทำการตรวจหา estrogen หรือ progesterone receptor บนเนื้องอก

การตรวจทางรังสี

อาจจะตรวจ computer หรือ MRI เพื่อดูว่ามะเร็งมีการแพร่กระจายหรือไม่

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านม การประเมินก่อนการรักษา

fb google