หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

โรคมะเร็ง >> มะเร็งเต้านม >>

การให้การรักษาแบบใช้ยา

ยาที่ใช้รักษามีสองชนิดคือ

  1. Adjuvant therapy คือการให้เคมีแก่ผู้ป่วยที่เวลล์มะเร็งยังไม่แพร่กระจาย แต่ให้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายในอนาคต
  2. Neoadjuvant therpy คือการให้เคมีบำบัดก่อนการผ่าตัดเพื่อให้ขนาดของมะเร็งลดลงก่อนการผ่าตัด

การให้เคมีบำบัดคือการให้สารเคมีเพื่อไปทำลายเนื้อมะเร็ง ซึ่งอาจจะใช้วิธีการฉีดหรือยารับประทาน บางครั้งอาจจะให้ยาชนิดเดียวหรือให้ยาผสมกันมากกว่าสองชนิด วงการแพทย์ได้พยายามค้นหายาที่เมื่อให้ร่วมกันแล้วเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่ก็ยังไม่พบ

การให้เคมีบำบัดแพทย์จะให้เป็นรอบๆ และมีช่วงที่พัก เช่นให้ครั้งแรกอาจจะมีการหยุด 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ร่างการพื้นตัว หลังจากนั้นจึงให้ใหม่ โดยทั่วไปจะให้เป็นเวลา 3-6เดือนขึ้นกับชนิดของยาที่ใช้

ผลข้างเคียงของการรักษาแบบเคมีบำบัด

การให้ฮอร์โมน

estrogen เป็นฮอร์เพศหญิงที่อาจจะมีผลต่อการเจริญของเนื้องอก ฮอร์โมนนี้จะผลิตจาก รังไข่ ต่อมหมวกไต และไขมัน แพทย์มีวิธีการที่จะลดผลของฮอร์โมนต่อเนื้องอกโดย

กาใช้ฮอร์โมนจะได้ผลในกรณ๊ที่เซลล์มะเร็งมี estrogen หรือ progesterone receptor เท่านั้น

ยาที่ต้าน estrogen

หรือยาที่ป้องกันผลของ estrogen ได้แก่ Tamoxifen เป็นยาที่นิยมใช้กันมาก ยานี้จะให้ในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมที่มี estrogen หรือ progesterone receptor ซึ่งจะให้ประมาณ 5 ปี เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของเซลล์มะเร็ง สำหรับมะเร็งที่กลับเป็นซ้ำก็อาจจะใช้ยานี้ได้

ยาดีก็มีผลเสียเหมือนกัน ยานี้อาจจะทำให้เกิดอาการวัยทอง เช่น ร้อนตัวเนื้อตามตัว อารมณ์หงุดหงิด ตกขาว แต่ผลข้างเคียงที่สำคัญแต่เกิดได้น้อยคือเนื้องอกในมดลูก

ยาที่ลดการสร้าง estrogen

ยาในกลุ่มนี้จะเหมาะสำหรับวัยทองเพราะยานี้จะลดการสร้างฮอร์โมนเพศจะเนื้อเยื่ออื่น แต่ไม่ลดการสร้างฮอร์โมนในรังไข่ ดังนั้นในวัยเจริญพันธ์จึงไม่ควรใช้ยาในกลุ่มนี้ ยาสำคัญในกลุ่มนี้ได้แก่ anastrozol,letrozol,exemestan

เนื่องจากรังไข่เป็นแหล่งผลิต estrogen ที่สำคัญดังนั้นการจัดการกับรังไข่จะเป็นวิธีการที่ดี วิธีการที่ทำให้รังไข่ไม่ทำงานมีดังนี้

กลับหน้าเดิม  

fb google