หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

โรคมะเร็ง >> มะเร็งเต้านม >>

มะเร็งคืออะไร

ร่างกายของคนเรา ประกอบไปด้วยเซลล์จำนวนมาก โดยมีการแบ่งตัว ตามความต้องการของร่างกาย เช่นเซลล์เม็ดเลือดแดงจะมีการผลิตเพิ่มเมื่อร่างกายเราเสียเลือด ผลิตเม็ดเลือดขาวเพิ่มเมื่อร่างกายเราติดเชื้อ แต่เซลล์ที่สร้างโดยที่ร่างกายเราไม่สามารถควบคุมได ้เราเรียกว่าเนื้องอก Tumor ซึ่งแบ่งเป็น Benign และ Malignant

คือเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็ง เนื้องอกจะไม่แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกาย ตัดออกแล้วจะไม่เป็นซ้ำ เช่น fibroadenoma,cyst,fibrocystic disease

เซลล์จะแบ่งตัวไม่หยุด ร่างกายเราไม่สามารถควบคุมการแบ่งตัว เซลล์จะแพร่กระจายไปยังอวัยวะใกล้เคียงและแพร่ไปยังอวัยวะอื่นๆ โดยอาจจะไปตามกระแสเลือด หรือทางน้ำเหลือง เราเรียกการแพร่กระจายว่า Metastasis

เต้านม

เต้านมของคนเราประกอบไปด้วยไขมัน เนื้อเยื่อ ต่อมน้ำนมนมประมาณ 15-20 lobes ภายใน lobe ประกอบ lobules และมีถุง bulbs ติดอยู่กับท่อน้ำนมซึ่งจะเปิดยังหัวนม (nipple) ภายในเต้านมยังมีหลอดเลือด และน้ำเหลือง( lymph) ซึ่งจะไปรวมกันยังต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ ( axillary lymph node)

มะเร็งที่เกิดในท่อน้ำนมเรียก ductal carcinoma เมื่อมะเร็งแพร่กระจายมักจะไปตามต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ และอาจจะไปยังกระดูก ตับ ปอด และยังไปตามหลอดเลือด

เต้านมคนเราเปลี่ยนแปลงตามอายุ และตามรอบประจำเดือน การที่เราหมั่นคลำเต้านมตัวเองจะทำให้เรารู้ลักษณะปกติของเต้านม เราสามารถพบการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่เต้านมตั้งแต่แรก

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม

คำว่าปัจจัยเสี่ยงหมายถึงปัจจัยหรือว่าที่จะเพิ่มอัตราการเกิดมะเร็งเต้านมเพื่มขึ้น ซึ่งมีปัจจัยที่สำคัญตือ

จะต้องเฝ้าการเปลี่ยนแปลงของเต้านมอะไรบ้าง

คุณผู้หญิงทุกท่านต้องเรียนรู้ว่าเต้านมปกติของตัวเองเป็นเช่นไร ก่อนมีประจำเดือน หลังมีประจำเดือน หรือวัยทองเต้านมมีลักษณะอย่างไร หากเกิดโรคขึ้นมาคุณจะรู้ได้เร็ว

ลักษณะของเต้านม

มะเร็งเต้านม ปัจจัยเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านม

fb google