หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

โรคภูมิแพ้มีอาการอะไรบ้าง

อาการของโรคภูมิแพ้ขึ้นอยู่กับว่า ภูมิแพ้นั้นเกิดขึ้นที่ระบบใด สำหรับผู้ใหญ่สามารถที่จะให้ประวัติ และบอกอาการได้ ก็จะช่วยในการวินิจฉัยอาการของโรคภูมิแพ้ที่พบได้มีดังนี้

  • ผื่นที่ผิวหนัง เช่นผื่นแพ้ ลมพิษ คันตามผิวหนัง
  • คัดจมูก น้ำมูกไหล จาม
  • ไอแน่นหน้าอก หายใจมีเสียงหวีด โรคหอบหืด
  • เคืองตาและตาแดง เคืองจมูก
  • บวมรอบปาก อาเจียนและถ่ายเหลว
  • แสบคอ น้ำมูกไหลลงคอ หูอื้อ

จะรู้ได้อย่างไรว่าเด็กเป็นโรคภูมิแพ้

สำหรับผู้ใหญ่สามารถบอกอาการได้ แต่เด็กบอกอาการไม่ได้ ผู้ปกครองต้องสังเกตอาการ

ภูมิแพ้

ขอบตาดำเนื่องจากการขยายของเส้นเลือดรอบดวงตา

เยื่อบุตาอักเสบ

เยื่อบุตาอักเสบ

ภูมิแพ้

ขยี้จมูกทำให้เกิดรอยขวางส่วนปลายจมูก

และอาการแสดงของเด็กโดยดูจากโครงร่างกาย ผิวหนัง และลักษณะหน้า เด็กที่เป็นภูมิแพ้มักจะมีขนาดตัวเล็กกว่าเด็กทั่วไป ลักษณะใบหน้าของเด็กที่เป็นภูมิแพ้มีดังนี้

โรคภูมิแพ้

   

fb google