หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

cetirizine Loratadine Fexofenadine Hydroxazine ยาsteroid ยาพ่น ยาลดน้ำมูก

Loratadine

เป็นยาแก้แพ้ที่ออกฤทธิ์เป็นเวลานาน มีคุณสมบัติพิเศษที่ไม่ทำให้ง่วงนอน ออกฤทธิ์โดยการจับกับ H1-receptor

รูปแบบของยา

  • ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลิกรัม
  • ชนิดน้ำเชื่อมขนาด 5 มิลิกรัม/5มิลิเมตร
  • ผู้ที่มีตับวายหรือไตวายให้ยา 10 มิลิกรัมวันเว้นวัน

กลไกการออกฤทธิ์

เมื่อรับประทานยาขนาด 10 มิลิกรัมจะออกฤทธิ์ใน 1-3 ชั่วโมง ออกฤทธิ์เต็มที่ 8-12 ชั่วโมงและออกฤทธิ์นานกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อใช้ยาต่อเนื่องกัน 28 วันก็ยังได้ผลค่อนข้างดี

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

ขนาดที่ใช้ในการรักษา


อาการเมื่อรับยาเกินขนาด

เท่าที่มีรายงานคนที่รับประทานยา 160 มิลิกรัมยังไม่พบว่าเกิดอาการเกินขนาด หากพบว่ากินยาเกินขนาดไปมากให้แก้ไขโดย

ข้อห้ามในการใช้ยา

ผู้ป่วยเคยแพ้ยานี้

การใช้ในคนท้อง

ยังไม่มีรายงานยืนยันความปลอดภัยเมื่อใช้ในคนท้อง ดังนั้นหากจำเป็นต้องใช้คิดประเมินความคุ้มและความเสี่ยง และยานี้ขับออกทางน้ำนมดังนั้นต้องระวังสำหรับแม่ที่ต้องให้นมลูก

ผลข้างเคียงของยา

ข้อระวังในการใช้ยาชนิดอื่น

โรคภูมิแพ้

   

fb google