หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

cetirizine Loratadine Fexofenadine Hydroxazine ยาsteroid ยาพ่น ยาลดน้ำมูก

Cetirizine

เป็นยาแก้แพ้ที่ออกฤทธิ์ที่ H1-Receptor เป็นยาแก้แพ้ต้านฮีตตามินที่ไม่ทำให้ง่วงนอน แต่ก็มีบางท่านที่เกิดอาการง่วงนอนได้

ข้อบ่งในการใช้ยา

  • โรคภูมิแพ้ Seasonal allergic rhinitis บรรเทาอาการแพ้ ได้แก่ จาม น้ำมูกไหล ตาแดง คันที่ตา น้ำตาไหล คัดจมูก
  • โรคภูมิแพ้ Hey fever
  • บรรเทาอาการคัน และผิวหนังแดงที่เกิดจากผื่นลมพิษ

ขนาดและวิธีใช้

ขนาดวิธีใช้

รูปแบบของยา

วิธีใช้ยา 

การรับประทานยาเกินขนาด


ข้อห้ามใช้

ข้อควรจะระวัง

ผลข้างเคียงของยา

หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและรีบไปพบแพทย์ได้แก่อาการแพ้ยาอย่างรุนแรง มีผื่นลมพิษ หายใจลำบาก แน่นหน้าอก บวมหนังตา ริมฝีปาก ลิ้นและคอ

อาการข้างเคียงของยาที่รุนแรงหากเกิดให้ปรึกษาแพทย์

อาการข้างเคียงที่ไม่รุนแรงได้แก่

ข้อสำคัญที่ควรรู้ก่อนการใช้ Cetirizine

ยานี้จัดอยู่ในกลุ่ม B สำหรับคนตั้งครรภ์

การใช้ยานี้ร่วมกับยาชนิดอื่น

ยานี้ใช้สำหรับ 

กลับโรคภูมิแพ้

   

fb google